JANAKPURDHAM-9, NEAR SANKATMOCHAN MANDIR,DHANUSHA,NEPAL.
+977 41 525-525
www.kavyahospital.com
info@kavyahospital.com
www.facebook.com/kavya.hospital.37
www.instagram.com/kavya_hospital1